Hài Tết

Hài tết 2017 tuyển chọn: Vợ Chồng Thằng Đậu – Trường Giang, Phi Nhung

Unknown

Với sự tham gia của các danh hài nổi tiếng nhất :Trường Giang, Phi Nhung

Hài tết 2017 tuyển chọn: Osin Là Ông Nội – Thần Đèn – Ông Tào Ông Lao

Unknown

Với sự tham gia của các danh hài nổi tiếng nhất như Hoài Linh, Chí Tài ,Trường Giang

Hài tết 2017 tuyển chọn: Chuyến Xe Ngày Tết – Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư

hqdefault

Với sự tham gia của các danh hài nổi tiếng nhất như Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư