Hài tết 2017 tuyển chọn: Osin Là Ông Nội – Thần Đèn – Ông Tào Ông Lao

Với sự tham gia của các danh hài nổi tiếng nhất như Hoài Linh, Chí Tài ,Trường Giang

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>