This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Xem tuổi để làm nhà cho người sinh năm 1982 Nhâm Tuất

tuoi-cho

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc

Xem tuổi để làm nhà cho người sinh năm 1983 Quý Hợi

tu-vi-2016-tuoi-hoi-6

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2017, tức năm Đinh Dậu, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã

Xem tuổi để làm nhà cho người sinh năm 1984 Giáp Tí

tuổi-tý1

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc

Xem tuổi để làm nhà cho người sinh năm 1985 Ất Sửu

tu-vi-2016-nguoi-nam-mang-tuoi-at-suu-1985-hinh-anh-2

Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh

Xem tuổi để làm nhà cho người sinh năm 1986 Bính Dần

TuoiDan

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc

Xem tuổi để làm nhà cho người sinh năm 1987 Đinh Mão

ngaynaytuvituoimao

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc

Xem tuổi để làm nhà cho người sinh năm 1988 Mậu Thìn

tu-vi-mau-thin

Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2017, tức năm Đinh Dậu, Không thể tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa vì tuổi của gia chủ đã

Xem tuổi để làm nhà cho người sinh năm 1989 Kỷ Tỵ

nguoi-tuoi-ty-29

Tam tai: Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, cần tránh các năm tam tai: Hợi, Tý, Sửu. Năm dự kiến xây nhà là năm 2017 tức năm Đinh Dậu, như vậy


Tử Vi Đinh Dậu 2017 – Tử Vi Trọn Đời Tuổi Đinh Dậu – Xem Tử Vi Đinh Dậu